04.3628.5051
T2 - T7 8h00-17h30

0982.464.388
Hỗ trợ 24/7

CÁCH CHỈNH LẬT HÌNH CÁC DÒNG MÁY CHIẾU KHI TREO NGƯỢC TRÊN TRẦN
CÁCH CHỈNH LẬT HÌNH CÁC DÒNG MÁY CHIẾU KHI TREO NGƯỢC TRÊN TRẦN
13/9/2016 HĐB 0 Bình luận

Cách chỉnh lật hình các dòng máy chiếu khi treo ngược trên trần

Đảo hình máy chiếu Panasonic

Chọn Menu –> Projector setup –> Installation —> chọn chế độ Front/Ceiling

Đảo hình máy chiếu Nec

Chọn Menu –> Setup –> Installation —>Orinentation chọn chế độ Front/Ceiling

Đảo hình máy chiếu BenQ

Chọn Menu –> Setup (basic) –> Projector Position —> chọn chế độ Front/Ceiling

Đảo hình máy chiếu Sony

Chọn Menu —> Installation (Menu cờ lê) –>mageFlip —> chọn chế độ HV (Flips the picture horizontally and vertically )

Đảo hình máy chiếu Infocus

Chon Menu —> Image setup —> Ceiling mount —> Chọn chế độ phù hợp

Đảo hình máy chiếu Optoma

Chọn Menu —>Seting –> projection —> Chon Ceiling mout ( biểu tượng treo ngược máy chiếu)

Đảo hình máy chiếu Epson Chọn Menu –> Extended –> projection –> Front/Ceiling

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7

Nguyễn Loan

KD PP 0866 119258

Bùi Ngọc Sơn

KD PP 0362 351468

Đào Minh Quang

KD PP - 0989 835 759

Trần Văn Sơn

TP KD 0962 284 156

Nguyễn Xuân Tùng

KD PP - 0962 284 256

Trần Thắm

KD PP 0912 032526

Nguyễn Văn Thành

Kỹ thuật 0974 448 013