04.3628.5051
T2 - T7 8h00-17h30

0982.464.388
Hỗ trợ 24/7

EX-Microphones

EX-Microphones

Liên hệ

EX-Microphones

Micro mở rộng cho SoundStation2

- Microphones mở rộng
- Bán kính thu âm lớn
- Khả năng thu âm 360º

Thông tin đang cập nhật....
Thông tin đang cập nhật....

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7

Nguyễn Loan

KD PP 0866 119258

Bùi Ngọc Sơn

KD PP 0362 351468

Đào Minh Quang

KD PP - 0989 835 759

Trần Văn Sơn

TP KD 0962 284 156

Nguyễn Xuân Tùng

KD PP - 0962 284 256

Trần Thắm

KD PP 0912 032526

Nguyễn Văn Thành

Kỹ thuật 0974 448 013