Danh mục sản phẩm
  • top 4
  • top3
  • top 2
  • top

CUNG CẤP MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC CHO SỞ GIÁO DỤC TỈNH BẮC GIANG

03:20 PM 27/09/2021

Công ty Cổ phần HĐB Hà Nội cung cấp màn hình tương tác cho các trường tiểu học của tỉnh Bắc Giang

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN

09:54 AM 27/09/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN HĐB HÀ NỘI CẦN TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
Yêu cầu công việc: Kiểm soát nội bộ, lập báo cáo tài chính, cung cấp các số liệu chính xác cho BGĐ. Quản lý và lưu trữ hồ sơ Kế toán.

LẮP HỆ THỐNG MÁY CHIẾU CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

02:12 PM 13/09/2019

lắp hệ thống máy chiếu và màn chiếu cho các lớp học trường đại học xây dựng hà nội

0982464468
Liên Hệ
Để Có Giá
Tốt Nhất!
Vừa có đơn hàng được đặt tại Hà Nội