Máy chiếu Roly RL-S380XL

RL-S380XL

Liên hệ

Số điểm ảnh : XGA (1024 x 768)
Projector lens : F1.8,f=6.08
Cường Độ sang: 4000lm
Tỷ lệ tương phản: 1.500.000:1